Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRAGONFONDEN
JYDSKE DRAGONREGIMENT 7500 HOLSTEBRO
UDDELT LEGAT 2017
 
Premierløjtnant Simon Østerby Olesen, ved Jydske Dragonregiment, tildeles et hæderslegat for en helt fagligt suveræn og særlig indsats som fører af Mobile Force Protection Team (HFPT), hold 5, i Kabul, Afghanistan.
Premierløjtnanten har både under forberedelse og udsendelse til HFPT ydet en fremragende og dedikeret indsats med henblik på at optimere sin varetagelse af opgaven som fører for denne enhed.
Denne engagerede forberedelse og efterfølgende helhjertede opgaveløsning under udsendelsen har affødt megen ros fra såvel nationale som internationale samarbejdspartnere med bl.a. tildeling af US Army Achievement Medal herfor.
Denne topmotiverede performance har desuden bidraget til at befæste dragonernes positive omdømme hos samarbejdspartnerne i Kabul.

 
Chefsergent Henning Juhl, ved Jydske Dragonregiment, tildeles et hæderslegat for en uselvisk indsats i form af et mangeårigt og suverænt engagement og aktivitetsniveau, der har fremmet interessen for idræt blandt dragonerne.
Chefsergenten har gennem årene været meget engageret i forskellige foreningsaktiviteter på Dragonkasernen og har som led heri påtaget sig skiftende formandsposter for bl.a. idrætsudvalg ved JDR, Jydske Dragonregiments Idrætsforening og Sergentmessen. Herunder har han høstet stor anerkendelse for dels en aldrig svigtende indsats i tilrettelæggelse og ledelse af Dansk Militær Idræts mesterskabsstævner, JDR’s Idrætsdage, Dysten mod Byen, Femkamp ved JDR m.m., dels en engageret motivering af de mange arrangementshjælpere.
Senest har chefsergenten været drivkraften i indretningen af CrossFit træningsområdet, der aktuelt har fået mange brugere.
Sideløbende hermed har chefsergenten som leder af depoterne i Holstebro og Skive opbygget en veltrimmet organisation med et højt serviceniveau.

 
Museumsudvalget i Dragonforeningen for Holstebro og Omegn, der er ansvarlig for Jydske Dragonregiments Historiske Samling, tildeles et legat til indkøb af 3 touchskærme.
Historisk Samling omfatter en unik samling af effekter, uniformer, billeder/fotos og arkivmateriale fra dragonernes tjeneste gennem tiderne. Det være sig i garnison, under øvelse og under indsættelse i udlandet.
De nye touchskærme vil bidrage til, at de besøgendes oplevelser af de museale genstande vil blive både lettere tilgængelig og endnu bedre illustrerede.