Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRAGONFONDEN
JYDSKE DRAGONREGIMENT 7500 HOLSTEBRO
UDDELT LEGAT 2016
 

2 Gruppe fra Vikingkompagniet i II bataljon ved Jydske Dragon-regiment, der under udsendelse til Afghanistan (RSM hold 4 fra FEB – AUG 2016) i perioden februar - april var udstationeret i Camp Bastian i Helmand, tildeles et legat for en helt særlig indsats.

De udsendte 8 dragoner i gruppen har samlet ydet en professionel indsats gennem den løbende tjeneste i Camp Bastian. Tjenesten bestod i den personlige sikring af de danske, amerikanske, finske, tyske og engelske mentorer, medens disse støttede opbygningen af det afghanske 215 korps.
Indsatsen var af så høj standard, at de dels blev nævnt i den engelske dagsbefaling, dels skrev den engelske bataljonschef – deres foresatte – en rosende rapport til HM Dronning Margrethe.


 
Premierløjtnant Mikkel Nordmark ved Jydske Dragonregiment, tildeles et legat for en helt usædvanlig faglig og særlig indsats som fører for bevogtningsdelingen KFOR 35a i Kosovo.

Premierløjtnanten har både under opstilling og udsendelse ydet en stor indsats for at forberede og motivere dragonerne på missionens mangeartede indhold.
Dette er sket gennem en sund kritisk og dragonværdig professionel tilgang til opgaven. Dette har medvirket til en øgning af delingens i forvejen professionelle niveau, samt affødt megen ros fra samarbejdspartnerne. Resultatet har også bidraget til en både professionel og humørfyldt tone i delingen.
Det samlede resultat har i høj grad bidraget til at fremme et yderst professionelt omdømme blandt de mange samarbejdspartnere i Kosovo.


 

Frivillig Vinnie Højmark tildeles et legat for en helt usædvanlig suveræn og indsats som ulønnet frivillig i familienetværkets Holstebro afdeling.

Vinnie Højmarks indsats er til stor gavn for de udsendte og deres familier. Oprindelig havde Vinnie Højmark alene ansvaret for arrangementer for pårørende i Karup, men sygdom i Holstebro afdelingen har bevirket, at Vinnie Højmark også har påtaget sig at stå for alle arrangementer for pårørende til udsendte fra Jydske Dragonregiment samt løbende at besvare spørgsmål fra disse. Hun er således en nøgleperson i Jydske Dragonregiments arbejde med pårørende til det udsendte personel.
Det skal tilføjes, at Vinnie Højmark sideløbende er involveret i veteranarbejdet i både Viborg og Holstebro Kommune; bl.a. omkring ansættelse af veterankoordinatorer begge steder.
I øvrigt står Vinnie Højmark for salget af de kendte Gule Sløjfer. Overskuddet herfra anvendes til arrangementer for pårørende til udsendte.


 

Bestyrerparret Natalie og Troels Moesgaard, ledere af Soldaterhjemmet i Holstebro, tildeles et legat for en helt usædvanlig og utrættelig hjælp samt støtte til veteranerne på Soldaterrekreations-hjemmet i Holstebro.

Siden 2012, hvor Soldaterrekreationshjemmets fire lejligheder blev taget i brug, har ægteparret taget del i lejernes, veteranernes, virkelighed samt støttet og hjulpet dem uanset tidspunkt, omfang og varighed.
Som ledere af både Soldaterhjemmet og Veteranhjemmet står Natalie og Troels Moesgaard til rådighed for veteraner døgnet rundt – og for det øvrige personel ved Jydske Dragonregiment. Deres travle hverdag er således præget af aktiviteter af en social og menneskelig karakter, der også bidrager til at styrke sammenhold og kammeratskab mellem veteraner og øvrige dragoner.