Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRAGONFONDEN
JYDSKE DRAGONREGIMENT 7500 HOLSTEBRO
UDDELTE LEGATER 2014
 
DANSQN Hold 2 (Kampvognseskadron), der var udsendt til Bosnien i vinteren 1994, tildeles 29. marts 2014 et legat for en helt særlig indsats.
Eskadronen blev alarmeret om aftenen den 29. april 1994, da en svensk observationspost på en nærliggende bakkekam blev angrebet. Undervejs til undsættelse af posten blev eskadronen to forreste delinger beskudt fra en anden bakkekam med panserværnsraketter fra flere raketstyr. Alle tre delinger gik straks i stilling, nedkæmpede resolut raketstyrene og fortsatte til undsættelse af posten.
Eskadronens beslutsomme og effektive indsats, hvorunder blev ydet en helt særlig og uselvisk indsats, var direkte medvirkende til at både de svenske soldater og dragonerne selv undgik tab.

Kampvognsdeling ISAF, hold 4a til hold 17, med støttepersonel, der var udsendt til Hellmand i perioden 2007 til 2014, tildeles et legat fra Dragonfonden for denne samlede helt særlige og fagligt suveræne indsats.
Det udsendte personel har samlet ydet en uovertruffen indsat, der har markeret kampvognens kapacitet som våben under adskillige træfninger i Hellmann, og samtidig har personellet ved denne indsats bidraget til at bevare dette våbensystem (kampvognen) i det danske forsvar.
Flere udsendte har personligt også vist en særlig modig indsats. Desværre er en dragon omkommet og nogle er kommet hjem med skader.
Det er for denne indsats, at Dragonfonden tildeler alt personel fra KVGDEL(+) /ISAF et legat til hjælp ved et særligt arrangement den 31. oktober 2014.

 
Pensioneret kaptajn Carl Åkerlund, Jydske Dragonregiment, tildeles et legat fra Dragonfonden for en helt ekstraordinære, dybt engageret og fagligt kompetent indsats.
Kaptajnen har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med bl.a. Flagdagen ved Jydske Dragonregiment, De Blå Baretter, veteranerne og udsendte til NATO-, OSCE- og EU-missioner. Hertil kommer engagement i Valdemarsdagen og Forsvarsbrødrene.
Carl Åkerlund er altid parat til at hjælpe med viden om procedurer, kommandoer mm., når der skal afholdes parader eller anden ceremoniel deltagelse. Han lever om nogen op til princippet om "rettidig omhu".
Denne indsats sker med stoisk ro og et klar overblik, som sædvanligvis ledsages af et smittende humør og gerne en humoristisk bemærkning, når det kan løse op for en klemt situation. Samtidig mestrer Carl Åkerlund at blive accepteret; han "går i folk med træsko på", når han engagerer sig. Denne adfærd tiltrækker nye opgaver; de bliver også løst.

 
Redaktionsudvalget bag bladene "Dragonen" og "Prinsen" repræsenteret ved redaktørerne Villy Ager, Teddy Børgesen og Preben I. Troelsen tildeles et legat fra Dragonfonden  for en helt ekstraordinær og meget engageret indsats.
Da myndighederne i 2013 indstillede den økonomiske og personelmæssige støtte til udgivelse af tjenestestedsbladene, tog en kreds af aktive personer straks opgaven op med at videreføre dem ved Jydske Dragonregiment. Det var en vanskelig startperiode både økonomisk og redaktionelt. Men i samarbejde med Danske Dragonersforeningers Præsidium og Prinsens Livregiments Soldaterforening er driften efter start- og indkøringsvans-keligheder nu velkørende for de nye blade: "Dragonen" og "Prinsen".
Dette ville ikke være sket, hvis ikke redaktionsudvalget med hjælpere i en stor, målrettet indsats, havde påtaget sig opgaven. Dermed har de også påtaget sig det ansvaret for driften af bladene nu og fremover. Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.