Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRAGONFONDEN
JYDSKE DRAGONREGIMENT 7500 HOLSTEBRO
UDDELTE LEGATER 2013
 
Viking kompagniet – udsendt aug. 2012 – feb. 2013 – tildeltes 1. november 2013 et legat fra Dragonfonden for at have ydet en helt særlig indsats under udsendelsen.
Kompagniet havde f.eks. til opgave 27. – 30. sep. 2012 at skabe forstyrrelser i modstanderens bagland til støtte for de afghanske regeringsstyrker, ANA. Kompagniet løste dette ved at infiltrere om natten, herunder at bygge en bro over en 12 meter bred kanal og dermed komme 2 km bag modstanderens linje. Operationen var en succes. Da solen stod op gav det anledning til flere kampfølinger på kort afstand, idet kompagniet var kommet tæt op på modstanderens ”sikre områder”. Kompagniet kæmpede i 3 dage med en modstander, der gjorde alt for at få sit tabte terræn tilbage. Kompagniet gennemførte kampen aggressivt og overraskende, idet infiltration og bevægelse blev brugt hyppigt. Det krævede stort mod af soldaterne, der måtte udnytte deres standard ISAF procedurer til det yderste for at opnå tilstrækkelig hastighed i bevægelserne.

To socialrådgivere tildeltes 1. november 2013 hver et legat fra Dragonfonden for at have ydet en helt særlig indsats i forbindelse med at have understøttet to børnesamtalegrupper.
Socialrådgiverne gennemførte først i 2009 og dernæst i 2011/12 et længere forløb med en børnesamtalegruppe ved regimentet. Ordningen kom senest ISAF hold 12 til nytte, hvor 9 børn fik gavn af socialrådgivernes kompetencer og viden på området. Socialrådgiverne har brugt megen tid udover normal arbejdstidmed børnene i den periode, hvor et familiemedlem har været udsendt. Hensigten med børnesamtalegrupperne er, at børnene får mulighed for at tale med andre børn i samme situation, som de selv. Det at skulle forholde sig til den svære situation, det er, når eksempelvis far/mor/bror/søster er udsendt.

 
Personkredsen bag Jydske Dragonregiments Historiske Samling tildeltes 1. november 2013 et legat for at have ydet en helt særlig indsats ved oprettelse og indretning af Samlingen.
På eget initiativ har en kreds af pensionerede, tidligere medarbejdere fra Jydske Dragonregiment dannet en projektgruppe. Gruppen har gennem forhandlinger med Regimentet, Holstebro Museum samt en række bidragydere for et meget begrænset budget på relativ kort tid fået etableret Jydske Dragonregiments Historiske Samling. Den er indrettet i kælderen under bygning 15 på Dragonkasernen. Gennem en stor, frivillig og målrettet (ulønnet) indsats af god håndværksmæssig kvalitet båret af en aldrig svigtende interesse for Regimentet og dets historie har disse personer uselvisk påtaget sig opgaven og samtidigt det store ansvar for den fremadrettede drift. Opbygningsfasen er endnu ikke færdig, men Samlingen giver allerede et imponerende overblik over Regimentets historie.

 
Lokalstøtteelementet, der 1. januar 2014 overgår til ansættelse ved ISS Facility Service A/S, tildeltes 1. november 2013 et legat fra Dragonfonden for gennem tiden at have ydet en særdeles god støtte for Regimentet.
De civilt ansatte i det lokale støtteelemnet har med smil leveret den daglige støtte til Regimentet ved renholdelse og vedligeholdelse af faciliteter og omgivelser. De har dermed gennem mange år, fra tidlig morgen til sen aften, bidraget synligt og aktivt til billedet af Dragonkasernen som et professionelt tjenestested. Hertil kommer ikke mindst servicen til de mange arrangementer for pårørende i forbindelse med forberedelse og udsendelse af Regimentets enheder til international tjeneste, samt de forskellige idrætsevents med tilhørende indkvartering og bespisning. Denne service er ydet med stort engagement.