Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRAGONFONDEN
JYDSKE DRAGONREGIMENT 7500 HOLSTEBRO
UDDELTE LEGATER 2012
 
En sergent tildeltes 1. november 2012 et legat fra Dragonfonden for at have ydet en fremragende indsats i forbindelse med internationale operationer hhv. den 5. januar og 31. januar 2012.
På trods af begge datoer at være blevet såret, bevarede han ved begge lejligheder overskud, koncentration og overblik til at få nedkæmpet fjenden. Først efterfølgende lod han sig afløse og behandle af sanitetspersonel. Han blev svakueret senere til felthospitalet i Bastion for yderligere behandling. I begge tilfælde demonstrerede sergenten således stor handlekraft og beslutsomhed, hvilket vidner om en høj grad af professionalisme og engagement som samlet set får sergenten til at fremstå som et godt eksempel for andre.

En premierløjtnant tildeltes 1. november 2012 et legat fra Dragonfonden for som kompagnikommandør at have ydet en fremragende og uselvisk indsats i Helmand provinsen i Afghanistan i perioden den 6. – 28. december 2011.
Perioden var karakteriseret ved dels en række store logistiske opgaver, dels en række udfordringer herunder potentielle konflikter med allierede styrker, dels ikke mindst en række operative indsættelser, hvorunder fire særlige hændelser bl.a. krævede håndtering af døde og sårede. PL demonstrerede et godt overblik, en god styring og udpræget vedholdenhed. Hertil gode evner for konflikthåndtering samt gode evner til at kommunikere, koordinere og styre en samlet allieret styrke på næsten 200 mand.

 
En overkonstabel tildeltes 1. november 2012 et legat fra Dragonfonden for som ”sweeper” at have ydet en helt særlig og uselvisk indsats i Helmand provinsen i Afghanistan i perioden august 2011 til februar 2012.
OKS har en yderst professionel indstilling til sit virke som soldat, og han er højt respekteret af sine kollegaer. Han evner i kaotiske og farlige situationer at fastholde et køligt overblik og at ”sweepe” sig gennem hegn og grøfter, for at bringe sine kammerater ”sikkert” ind på livet af fjenden.
Specielt fremhæves indsatsen den 21. november 2011. Under patruljering såredes en kollega af en improviseret mine (IED). OKS iværksætter straks afsøgning af et arbejdsområde, så den sårede kan modtage førstehjælp og efterfølgende blive evakueret. På trods af presset, og viden om flere mulige IED’er i området, fortsatte OKS ufortrødent med et ”sweepe” og skabte derved forudsætningerne for delingens løsning af opgaven.

 
En overkonstabel tildeltes 1. november 2012 et legat fra Dragonfonden for at have præsteret en helt særlig og uselvisk indsats som signalmand for kompagnichefen i Helmand provinsen i Afghanistan i perioden august 2011 til februar 2012.
Som signalmand har OKS deltaget i størsteparten af alle kompagniets patruljer og operationer. Han har således bestridt en krævende og udsat funktion meget tilfredsstillende. Specielt fremhæves indsatsen den 6. oktober 2011, hvorunder tolken, der var tilknyttet KC sammen med en britisk soldat, blev ramt af to improviserede miner (IED’er).
På trods af overhængende fare for yderligere IED’er forblev OKS ved den sårede tolk og fortsatte ufortrødent livreddende førstehjælp, indtil evakuering kunne iværksættes. OKS demonstrerede her sin yderst professionelle indstilling og evne til at bevare et køligt overblik.

 
En overkonstabel tildeltes 1. november 2012 et legat fra Dragonfonden for gentagende gange at have ydet en helt særlig og uselvisk indsats i Helmand provinsen i perioden august 2011 til februar 2012.
En indsats, som i situationerne vurderes at have haft afgørende betydning for begrænsning af enhedens tab af liv og førlighed. Situationerne den 6. oktober, 25. oktober samt 6. og 15. december skal fremhæves, idet OKS indsats som ”sweeper” har været forudsætningsskabende for indsættelse af førstehjælp til sårede kollegaer og deres efterfølgende evakuering. OKS har herunder demonstreret sin yderst professionelle indstilling og evne til at bevare ro og overblik i kaotiske og farlige situationer.

 
En sergent tildeltes 1. november 21012 et legat fra Dragonfonden for sin indsats som gruppefører ved 4 MEKINFKMP/ I Panserbataljon.
SG er en særdeles dedikeret og dygtig infanterist. Hans fysiske styrke og udholdenhed, skyde- og førstehjælpsfærdigheder samt taktiske overblik er forbilledligt.
Som gruppefører på ISAF hold 12 har SG demonstreret et meget højt fagligt niveau og en viden, hvortil kommer både gode analytiske evner og særdeles gode evner for at føre sin gruppe, hvilket er sket modigt og med gennemslagskraft, især under føling med fjenden.SG har en personlighed, der gør ham til en naturlig og meget dygtig fører.
Samlet set fremstår SG som et forbillede til efterlevelse.

 
En overkonstabel tildeltes 1. november 2012 et legat fra Dragonfonden for sin indsats ved 4 MEKINFKMP/ I Panserbataljon.
OKS fremstår som en særdeles dedikeret og dygtig infanterist. Specielt skal OKS fysiske styrke og udholdenhed samt skyde- og førstehjælpsfærdigheder fremhæves. OKS er altid villig til at give en hjælpende hånd til sine kolleger og specielt i Afghanistan har han udvist stort overskud i forhold til at løse dagligdagens opgaver. OKS har et meget højt fagligt niveau, der kombineret med hans personlighed gør ham til en meget dygtig SYHJ, der ofte tilsidesætter egne behov til fordel for enhedens.
Hans mod og styrke blev understreget på ISAF hold 12, hvor han på trods af stor fare altid løste sine opgaver fuldt ud. OKS ydede bla. førstehjælp til fire sårede kolleger og gav herunder bla. kunstigt åndedræt til en såret afghansk tolk gennem flere minutter. OKS fremstår samlet set som et forbillede til efterlevelse.

En overkonstabel tildeltes 1. november 2012 et legat fra Dragonfonden for have ydet en helt særlig og uselvisk indsats i Helmand provinsen i forbindelse med en patrulje den 28. august 2011.
Under patruljen udviste OKS stort mod og professionalisme ved uden tanke for eget liv og førlighed, at komme en såret kollega til undsætning.
Et fjendtligt ildoverfald havde ramt og såret en kollega, som ikke selv var i stand til at behandle sine sår. OKS løb på trods af voldsom fjendtlig beskydning 30m på tværs af gruppens stilling for at indlede livreddende førstehjælp, indtil sanitetsmanden, som var bundet af fjendtlig ild, kunne komme frem og overtage behandlingen. Først da den sårede var stabiliseret og evakueret, returnerede OKS til sin oprindelige ildstilling, hvor han genoptog ildkampen.
Delingens videre ildkamp fik neutraliseret fjenden, hvorefter man sikkert kunne frigøre sig og returnere til Patrol Base Line.