Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRAGONFONDEN
JYDSKE DRAGONREGIMENT 7500 HOLSTEBRO
UDDELTE LEGATER 2011
 
To OKS tildeltes 1. november 2011 hver et legat fra Dragonfonden for at have ydet en helt særlig indsats i forbindelse med at understøtte pårør-ende til udsendte.
OKS havde sammen taget initiativ til et samtaleforum for pårørende kvinder til soldater og kvindelige soldater, hvor nøgleordene er venskab, idræt, morskab og snak (i daglig tale "VIMS"). Et fornemt initiativ der præcist rammer en målgruppe, det hidtil har været svært at understøtte fra officiel side.

En sergent tildeltes 29. november 2011 et legat fra Dragonfonden for at have ydet en helt særlig indsats under kamp i Afghanistan.
På trods af at han selv er såret, forsætter sergenten kampen ved at beskyde taliban. Samtidig udpeger han fjendens position for resten af gruppen og delingen. Imens eget sanitetspersonel behandler ham, fortsætter han med at føre gruppen ved at beordre ildfordeling og sikringsretninger m.v. En uselvisk og exceptionel personlig indsats kombineret med fremragende førervirke.

 
En konstabel tildeltes 29. november 2011 et legat fra Dragonfonden for særlig modig indsats i forbindelse med kampføling i Afghanistan
den 19. juli 2011.
Under beskydning af lette maskingeværer fra mindst to ildstillinger i lukket terræn, hvor observations- og kampafstande er mellem 50 og 100 m., søger konstablen uden at tøve og uden at tænke på egen sikkerhed frem til to sårede kammerater for at hjælpe. Under hele behandlingen og evakueringen af de sårede formår han at holde hovedet koldt og handle dybt fokuseret og professionelt, uanset der stadigvæk bliver støttet med håndvåben og morterer omkring ham.
En uselvisk og modig handling, der var med til at redde to kammerater.

 
En premiereløjtnant tildeltes 29. november 2011 et legat fra Dragonfonden for sit virke som delingsfører ved C-Coy, ISAF hold 11 Afghanistan.
Premierløjtnanten har under kamp, hvor situation og forhold er vanskelige og til tider meget farlige, gentagne gange demonstreret ro, overblik og velovervejethed. Således har han deltaget i adskillige kampfølinger med taliban, og selvom han både skulle håndtere at være blevet omringet af fjenden og sørge for hans sårede kammerater blev evakueret, har han hver gang formået at holde hovedet kold,t således at delingen fik nedkæmpet fjenden, påført fjenden tab eller som minimum kæmpet sig ud af vanskelighederne uden faldne.
 En exceptionel personlig indsats kombineret med fremragende førervirke.

 
En overkonstabel tildeltes 1. november 2012 et legat fra Dragonfonden for gentagende gange at have ydet en helt særlig og uselvisk indsats i Helmand provinsen i perioden august 2011 til februar 2012.
En indsats, som i situationerne vurderes at have haft afgørende betydning for begrænsning af enhedens tab af liv og førlighed. Situationerne den 6. oktober, 25. oktober samt 6. og 15. december skal fremhæves, idet OKS indsats som ”sweeper” har været forudsætningsskabende for indsættelse af førstehjælp til sårede kollegaer og deres efterfølgende evakuering. OKS har herunder demonstreret sin yderst professionelle indstilling og evne til at bevare ro og overblik i kaotiske og farlige situationer.

 
En seniorsergent tildeltes 29. november 2011 et legat fra Dragonfonden for sit virke som efterretnings-befalingsmand ved C-COY, ISAF hold 11.
Seniorsergenten har såvel under uddannelsen i Danmark som gennem hele perioden i Afghanistan gennemført sin tjeneste til langt ud over, hvad man normalt kan forlange. Seniorsergenten har arbejdet særligt ihærdigt for at optimere vilkårene for kompagniets enheder. Forud for hver operation eller patrulje har Seniorsergenten med sikker hånd og overbevisning sørget for at enhederne var klædt overordentligt godt på i forhold til de farer og risici, der kunne opstå, såfremt førerne valgte den ene eller den anden løsning.
En exceptionel personlig indsats kombineret med fremragende tjeneste.

 
En kaptajn tildeltes 29. november 2011 et legat fra Dragonfonden for sit chefvirke ved C-COY, ISAF11.
Kaptajnen betegnes som dygtig, professionel, snarrådig, kæk og dristig - som skåret ud af Dragonofficersprofilen. Kaptajnen tilsidesætter gerne sig selv til fordel for opgaven og for sit personel. Bl.a. har KN selv deltaget i næsten alle kompagniets patruljer under udsendelsen. Kaptajnen arbejder overordentlig struktureret, han formår at sortere væsentligt fra uvæsentligt og er endvidere en meget lydhør chef, der ikke er bange for at ændre sin beslutning hvis en undergiven kommer med et forslag, der kan optimere planen og dermed sikre en bedre effekt i opgaveløsningen. Kaptajnen har såvel under uddannelsen i Danmark som i hele perioden i Afghanistan leveret en fremragende indsats som i høj grad har medvirket til, at kompagniets moral og kampkraft konstant har været på højt niveau.
 En uselvisk og exceptionel personlig indsats kombineret med fremragende chefvirke.