Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRAGONFONDEN
JYDSKE DRAGONREGIMENT 7500 HOLSTEBRO
UDDELTE LEGATER 2009
 
En premierløjtnant tildeltes 1. november 2009 et legat fra Dragonfonden for på kort tid at have fået opstillet en solid og godt sammenarbejdet kampvognsdeling, som blev udsendt til Afghanistan, hold 7.
Under kampene i Afghanistan har premierløjtnanten optrådt velovervejet og roligt, hvilket har haft en afsmittende effekt på resten af enheden. Kampvognsdelingen har under missionen skabt stor respekt blandt enhederne, som har nydt godt af delingens ildstøtte. 

En oversergent tildeltes 1. november 2009 et legat fra Dragonfonden for som sanitetsmand at have udvist usædvanligt stort overskud og mod under kampene i Afghanistan 4. december 2008.
Med eget liv som indsats rykkede han trods fjendtlig beskydning frem til en soldat, som lå dødelig såret med det formål at redde ham.
Undervejs trådte hans kollega på en mine og blev dræbt på stedet. Oversergenten har under de værst tænkelige vilkår sat livet på spil for at redde andre. 

En overkonstabel af 1 grad tildeltes 1. november 2009 et legat fra Dragonfonden for som sygepasser på infirmeriet i Price lejren i Afghanistan på hold 6, uselvisk har påtaget sig ekstra opgaver.
Overkonstablen søgte og søger til stadighed at dygtiggøre sig indenfor sit fag. Under kamphandlingerne den 4. december 2008 var han med i en pansret ambulance, hvor han på professionel vis deltog aktivt i forsøget på at redde de til skadekomne.
Overkonstablen bruger i dag sine færdigheder til at højne standarden indenfor førstehjælp og er en rollemodel for yngre kollegaer.