Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DRAGONFONDEN
JYDSKE DRAGONREGIMENT 7500 HOLSTEBRO

FUNDATS
for
Dragonfonden

 
NAVN
Fondens navn er Dragonfonden.
 
HJEMSTED
Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernen 1, 7500 Holstebro.
   
FORMÅL
Fondens formål er uddeling af legater af såvel almenvelgørende som almennyttig karakter til:
1. Dragoner, der har ydet en helt særlig og uselvisk indsats i internationale missioner eller i den hjemlige tjeneste. Den uselviske indsats skal have haft afgørende betydning for imødegåelse af tab af personers liv og førlighed, afværgelse af angreb på enheders sikkerhed eller for udførelsen af en foresats ordre.
2. Tjenestegørende personel fra alle værn i det danske forsvar i øvrigt – militær eller civil, der på samme måde som i pkt. 1 har ydet en helt særlig og uselvisk indsats
3. Dragoners pårørende og andre, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats til gavn for Jydske Dragonregiments personel og/eller regimentets omdømme.
4. Tjenestegørende personel fra andre regimenter og øvrige værn der har ydet en særlig påskønnelsesværdig indsats af social og/eller humanitær karakter til gavn for forsvarets personel og/eller disses pårørende.
5. Aktiviteter af social og/eller humanitær karakter til gavn for forsvarets personel og disses pårørende.
Vedrørende ovenstående punkt 2, 4 og 5: Det vil være en fordel for omtalte personels opnåelse af legat, at indsatsen er ydet i regi/samspil med/for personel fra Jydske Dragonregiment.
 
Holstebro den 15. august 2012
 
   
   
Kurt Mosgaard Hans Sommer Nielsen
   
   
   
Peder Korshøj John Ørsted Nielsen
   
   
 
Henning Lyngsbo
 
 Udfærdiget af Henning Lyngsbo, tlf.:  86 13 88 33 el. 40 17 81 85.
E- Mail:  advokat@lyngsbo.dk . Redaktion afsluttet 15.08.2012 kl. 15.00.